2020 අ.පො.ස(සා.පෙළ) විභාගයෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රථිපල සමඟින් මීළඟ කඩයිම් විභාගයට සූදානම් වෙන නංගිලා මල්ලිලා හැමෝටම උණුසුම් සුභ පැතුම් !

ලැබූ ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත්, සාර්ථක පුද්ගලයෙක් වෙන්න යන්න පුළුවන් මාර්ග බොහෝමයි.

ඉතින්, අතරමඟ නතර නොවී, වෙනත් මාවතකින් හෝ අරමුණකට යන ගමන නොනැවතී යමු.

ඔබ සැමට ජය! 💝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *