LESSON 15: ජෛව ගෝලය.

මෙම ඒකකයට අදාළ සටහන් මේ වනවිට සකසමින් පවතින අතර, හැකි ඉක්මණින් ඔබ අතට පත් කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *