LESSON 14: හයිඩ්‍රොකාබන.

මෙම ඒකකයට අදාළ සටහන් මේ වනවිට සකසමින් පවතින අතර, හැකි ඉක්මණින් ඔබ අතට පත් කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *